Sähköasemat 

Laadukkaasti, luotettavasti ja alan parhaalla ammattitaidolla rakennetut 110 / 20 kV sähköasemat ovat ratkaisevassa roolissa sähköverkon luotettavan toiminnan näkökulmasta. Myös sähköasemien saneeraus ja ylläpito on osattava toteuttaa oikea-aikaisesti ja suunnitellusti, jotta sekä teollisuuden että verkkoyhtiöiden sähkönsaanti pystytään varmistamaan. Sähkönjakelussa keskeytykset on myös rakentamisen aikana pystyttävä minimoimaan. Kokemuksen kautta syntyvä osaaminen on paras keino optimoida toteutustapa kaikissa tilanteissa.

Kokeneeseen henkilöstöön ja alan parhaaseen kalustoon perustuva, asiantunteva ylläpitopalvelu edellyttää jatkuvaa valmiutta ja nopeaa reagointia, sillä sähköasemien toimintahäiriöt vaikeuttavat pahimmassa tapauksessa koko yhteiskunnan toimintakykyä. Sähköasemiin kulminoituu palveluntarjoajan koko osaaminen – niiden kohdalla vain paras on riittävän hyvä.

Pohjois-Suomen teollisuuden johtava sähköistäjä

Paikallis-Sähkö rakentaa 110 / 20 kV sähköasemat vuosikymmenten kokemuksella, alan viimeisintä tekniikkaa ja osaamista hyödyntäen. Asiantuntijamme auttavat myös sähköasemien esisuunnitteluvaiheessa. Mittava referenssilistamme etenkin suurille teollisuusyrityksille toteuttamistamme projekteista osoittavat sekä ammattitaitomme että toimintatapamme vastaavan hyvin tämän päivän yksilöllisiin tarpeisiin ja vaativiin tilanteisiin.

Luotettavan sähkönjakelun varmistavaan palveluvalikoimaamme kuuluvat myös teollisuuden sähköistysprojektit, keskijännitekaapeloinnit, muuntamot ja pääkeskukset, teollisuuden prosessikeskukset sekä sähköverkkojen huoltosopimukset.