Ennakko­huolto­­palvelut

Ennakkohuolto, Paikallis-Sähkö Ennakkohuolto, Paikallis-Sähkö

Sähkölaitteistojen huollon laiminlyönti lisää huomattavasti palovahinkoriskiä. Mitä kauemmin piilevä vika vaikuttaa, sitä suuremmat vahingot ja korjauskustannukset se yleensä aiheuttaa. 

Vastuu sähkölaitteistojen asianmukaisesta ja turvallisesta toiminnasta on laitteistojen haltijalla.

Sähkölaitteistojen säännöllisillä huoltotoimenpiteillä voidaan ehkäistä sähkön aiheuttamien vaaratilanteiden ja tulipalon vaaraa, sekä auttaa laitteiston haltijaa pitämään laitteisto sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa.

Lisää turvallisuutta, vähemmän keskeytyksiä ja kustannuksia

Sähkölaitteistojen asianmukainen ja luotettava toiminta edellyttää vastuullisen ammattilaisen määräajon suorittamia mittauksia ja tarkastuksia. Ennakkohuollon tavoitteena on ehkäistä vikojen syntymistä ja pidentää laitteistojen käyttöikää.

Paikallis-Sähkö huolehtii tarvittavista ennakkohuollon toimenpiteistä ja auttaa tekemään yksilölliset huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat. Niiden avulla laitteistosi pysyy toimintakuntoisena ja prosessisi käynnissä ilman odottamattomia katkoksia.