LUMI EuroHPC -datakeskus­

Kajaanissa CSC:n datakeskuksessa ratkaistaan maailmanluokan pulmia LUMI-supertietokoneen voimin. Paikallis-Sähkö toimi datakeskushankkeen pääsähköurakoitsijana ja oli vastuussa hankkeen sähkönjakelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

RakennuttajaCSC – Tieteen ja tietotekniikan keskus Oy
Pinta-alanoin 300m2
Palvelut Sähköurakointi

LUMI-supertietokone koostuu noin 200 000 suoritinytimestä ja niiden kokonaisteho vastaakin yli 1,5 miljoonan peruskäyttöisen läppärin suoritintehoa. Tietokoneohjelman sisältämät käskyt suoritetaan suoritinytimissä, jotka muodostavat ikään kuin tietokoneen aivot. Supertietokoneen teho perustuu näiden satojentuhansien suoritinytimien samanaikaiseen toimintaan, joten sähkönjakelun tulee toimia esteettömästi ja vikatilanteilta suojautumisen on oltava aukotonta. Tarkasti suunnitellulla sähkönjakelulla on siis olennainen rooli supertietokoneen toiminnan kannalta.

Paikallis-Sähkö toimitti ja asensi muun muassa kojeisto- kiskosilta- sekä muuntaja-asennukset datakeskukseen. Datakeskus koostuu useista eri osista, kuten palvelinräkeistä eli kaapeista, joissa suorittimet sijaitsevat, virransyötöstä, jäähdytyksestä ja verkkoinfrastruktuurista. 

Toimitimme sekä asensimme kohteeseen 10kV kojeiston, keskijännitepuolen kaapeloinnit, pienjänniteverkon jakelumuuntajat (400V & 690V), kiskosillat, nousu-, ryhmä- ja pääkeskukset. Urakkamme käsitti myös tarvittavat sähkönjakelun suojauspiirit ja järjestelmät aina pienjänniteportaasta keskijänniteportaaseen.

Harri Dyster, tiimipäällikkö

Ainutlaatuinen projekti alkoi keväällä 2020 ja päättyi vuonna 2021. Projekti oli vaikeusasteeltaan hyvin haastava, sillä datakeskusprojekti poikkesi tavallisista työmaista ja aikataulu oli erittäin tiukka. Paikallis-Sähkön vankka kokemus erilaisista kojeistoasennuksista oli hyödyksi datakeskusprojektissa ja projekti saatiin hoidettua mallikkaasti aikataulussa.

LUMI-supertietokone on merkittävä askel kohti Euroopan vihreää siirtymää. Kokonaisuudessaan negatiivisen hiilijalanjäljen omaavan supertietokoneen hankkeessa käytettiin uudenlaisia teknisiä ratkaisuja. 

Datakeskuksen sähköjärjestelmässä käytettiin valokaarisuojaukseen uuden sukupolven ultranopeaa valokaarisuojausta. Myös esimerkiksi keskijännitekojeisto hyödyntää digitalisuutta ja älykkäitä ohjelmistoja. Digitaalisuuden myötä perinteiset mittamuuntajat on korvattu sensoritekniikalla. Tämä kojeistotyyppi tulee yleistymään lukuisten etujensa vuoksi kuten varaosien saatavuus, huollettavuus sekä energiatehokkuus, Dyster kuvaa urakassa käytettyjä teknisiä ratkaisuja.

Harri Dyster

Datakeskus sijaitsee Kajaanissa Renforsin Rannan yritysalueella, jossa aiemmin toimi UPM:n paperitehdas. Alueella sijaitsee paljon teollisuusrakennuksia, joissa sijaitsee myös CSC:n aikaisemmat supertietokoneet Mahti ja Puhti. Esimerkiksi suorat ulkomaantavaratoimitukset täytyi hakea ja saattaa aina teollisuusalueen porteilta asti, jotta ulkomaiset tavarakuljettajat eivät eksyisi laajalla teollisuusalueella. Turvallisuuteen liittyen projektissa noudatettiin tarkasti erityisiä käytäntöjä, joilla varmistettiin henkilöstön työturvallisuus.

LUMI-projektin takana on CSC – Tieteen ja tietotekniikan keskus Oy, joka kehittää kansallista tutkimusjärjestelmää sekä integroi ja tarjoaa tietotekniikkapalveluja Suomessa. Projekti toteutettiin jakamalla urakat. Rakennuttamista johtava A-Insinöörit toimi projektin organisoijana. Paikallis-Sähkö teki tiivistä yhteistyötä tuttujen alihankkijoiden kanssa, mikä mahdollisti projektin jouhevan etenemisen. Keskimäärin työmaalla oli Paikallis-Sähköltä 5–10 henkilöä. 

Lisätietoja:

LUMI on yksi Euroopan tehokkaimmista ja edistyksellisimmistä supertietokoneista. Se on EuroHPC-hankkeen (European High-Performance Computing) rahoittama projekti, jonka tavoitteena on tarjota tutkimuslaitoksille, korkeakouluille sekä yrityksille huipputason laskentatehoa monimutkaisten tieteellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Datakeskusprojekti on saanut rahoitusta Euroopan unionilta ja siihen osallistuu useita kansallisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

Muita kohteitamme

Kainuun keskussairaala

Paikallis-Sähkö vastasi suursairaalan työmaalla sähköasennusten lisäksi myös osasta pientarvikkeiden hankintaa. Sairaalaympäristö vaatii aina sähkömiehiltä vahvaa…
Sähköurakointi
Kainuu